Runkokorjaukset


Hirsikorjauksissa noudatamme perinteisiä menetelmiä ja toimintatapoja. Tavoitteemme on säilyttää rakenne alkuperäisen kaltaisena materiaalien ja ulkoasun osalta. Noudatamme hyvää rakennustapaa ja käytämme korjauksissa vain hyvälaatuisia, rakenteisiin sopivia materiaaleja, jotka valitsemme aina kohteen mukaan rakennuksen historiaa kunnioittaen.

Aito hirsirakenne on terve, lämmin ja ekologinen.

Hirsirunkojen lisäksi korjaamme myös nykyaikaisempia pystyrunkorakenteita. Pystyrunkorakenteita löytyy niin nykyaikaisista omakoti- ja rivitaloista, kuin vanhemmista rintamamiestaloista. Korjauksessa käytettävät materiaalit valitaan aina käytettävän kohteen rakennustavan ja aikakauden mukaan, tietysti kuunnellen myös asiakkaan toivomuksia.Käytämme hirsikorjauksissa pääsääntöisesti vanhaa korvaushirttä. Vanhan hirren etu on, että se on kuiva, luja ja stabiili. Tuore hirsi lähtee herkästi vääntyilemään kuivuessaan, jolloin hirsien saumat saattavat aueta ja seinästä tulee vetoisa. Tarkoilla uusilla varauksilla ja nurkkaliitoksilla varmistetaan, että rakenteesta tulee luja ja lämmin.


Hirret liitetään toisiinsa puutapeilla. Tappi antaa hirren elää, mutta pitää sen lujasti paikallaan. Tiiviiden nurkkaliitosten ohella, puutapeilla on ratkaiseva rooli rakenteen kestävyyden varmistamisessa.


Hirsien saumoissa käytämme perinteistä pellavanauhaa. Pellava luovuttaa mahdollisen kosteuden puuhun ja näin ollen rakenne pääsee tarvittaessa kuivumaan. Tällä estetään hirren lahoaminen saumojen välistä, mitä aiheuttaa mm. lasivillaeriste. Pellavanauhalla saadaan myös tehokkaasti tilkittyä saumat ja nurkat, jolloin vältytään ilmavuodoilta.


Myös mahdottomilta tuntuvat runkotyöt ovat usein oikeilla tekniikoilla ja toimintatavoilla tehtävissä. Älä epäröi pyytää ammattilaisen mielipidettä, jos epäilet kodissasi tai muussa rakennuksessa olevan runkovaurioita.